So sánh sản phẩm

Chính sách bảo hành và đổi trả
Ngày đăng: 16:50:58 18-06-2018
Công ty TNHH sản xuất và thương mại VJC cam kết bảo hành theo chính sách của công ty, áp dụng theo mỗi ngành hàng khác nhau:
1, Ngành hàng thiết bị chiếu sáng:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
2. Ngành hàng thiết bị điện:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
3. Ngành hàng tự động hóa:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
4. Ngành hàng phụ kiện xe máy:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
5. Ngành hàng phụ tùng xe máy:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
6, Ngành hàng lốp xe máy
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 6 tháng theo hóa đơn
7. Ngành hàng ắc quy xe máy:
Bảo hành lỗi phát sinh trong thời gian 10 tháng theo hóa đơn
Tags: