So sánh sản phẩm

Dịch vụ

Ngày đăng : 16:04:02 18-06-2018
Với ưu thế đội ngũ kỹ sư, cử nhân trình độ cao, có thâm niên công tác tại Nhật Bản, chúng tôi tự tin giới thiệu các dịch vụ tiêu chuẩn 7P:
  • Dịch vụ thiết kế tủ điện theo tiêu chuẩn JIS
  • Dịch vụ thiết kế mạch điện tử theo tiêu chuẩn JIS
  • Dịch vụ thiết kế thiết bị điện theo tiêu chuẩn JIS
  • Dịch vụ nhân sự và tuyển dụng chuyên ngành sang Nhật Bản
1. Dịch vụ thiết kế tủ điện theo tiêu chuẩn JIS
Phụ trách Phòng thiết kế hợp tác VJC - INABA (Trực thuộc VJC Vietnam)
Dịch vụ Thiết kế tủ điện tiêu chuẩn JIS
Hiệu chỉnh dịch thuật bản vẽ tiếng Nhật -> Tiếng Việt và ngược lại
Tư vấn lập bản vẽ, hồ sơ hoàn chỉnh về tủ điện tiêu chuẩn Nhật Bản
Áp dụng Tổng thầu, dự án

2. Dịch vụ thiết kế mạch điện tử theo tiêu chuẩn JIS
Phụ trách Phòng kỹ thuật
Dịch vụ Thiết kế mạch điện tử tiêu chuẩn JIS
Lập trình vi điều khiển (C++)
Tư vấn modules, linh kiện, mô phỏng
Áp dụng Dự án, tiểu dự án, sản phẩm theo yêu cầu

3. Dịch vụ thiết kế thiết bị điện tiêu chuẩn JIS
Phụ trách Phòng kỹ thuật
Dịch vụ Thiết kế MCCB (Vỏ, tiếp điểm)
Tư vấn, dịch tài liệu thiết bị điện tiếng Nhật -> Tiếng Việt và ngược lại
Áp dụng Sản phẩm theo yêu cầu, dự án, công trình

4. Dịch vụ đào tạo, nhân lực, hợp tác quốc tế về nhân sự
Phụ trách Công ty TNHH tư vấn dịch vụ K&V và VJC Vietnam
Dịch vụ Tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân lực
Tư vấn thông tin bệnh viện tại Nhật Bản
Cung cấp nhân lực, nhân sự cho các công ty liên kết với VJC Vietnam tại Nhật Bản
Áp dụng Cá nhân, pháp nhân tại Việt Nam, Pháp nhân tại Nhật Bản

Để biết thêm thông tin chi tiết hoạt động kinh doanh của VJC Vietnam, vui long tham khảo thêm tại mục "Giới thiệu"
Tags: